Kon. Mosa kiest voor Huppertz bij Energiebesparingsprojecten

Ketenoptimalisatie kan 15 % stroomreductie opleveren

Reeds in februari 2011 werd bij de vloertegelfabriek (VTF) van Royal Mosa het

startsein
gegeven voor het project ‘Ketenoptimalisatie’. Beknopte doelstelling van het project: reductie van het stroomverbruik binnen het concern. Een jaar later ligt er een uitgebreid rapport met een veelbelovende prognose.  Site manager VTF  Wim Vroomen en projectleider Jo Huppertz van Huppertz technical services b.v. hebben het project in de steigers gezet en sinds het akkoord van de directie wordt een begin gemaakt met het implementeren van de  voorstellen.

Het gaat het om het reduceren van stroomgebruik onder andere door‘ketenoptimalisatie’’ en daarmee wordt bedoeld dat er in de hele productieketen goed gekeken wordt naar waar rendementsverbetering valt te behalen.  ”Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van energie-efficiënte motoren, het reguleren van toerentallen, het reduceren van de schakelfrequentie van frequentieregelaars, enzovoorts. “

Duidelijk is natuurlijk dat het niet gaat zonder de medewerking van de mensen .

Het project leunt niet alleen op de techniek, maar net zo goed op de medewerkers. Duidelijk is natuurlijk dat het niet gaat zonder de medewerking van de mensen .

Een doel was om iedereen binnen Mosa te motiveren om  goed en kritisch na te denken over de manier waarop men tot dan met energie omging. Aan de andere kant is de hele fabriek onder de loep genomen en is daar gekeken waar en hoeveel  er aan stroom bespaard kon worden.”

Natuurlijk is naast geestdrift ook resultaat in cijfers belangrijk. Uitgegaan is van een gewenste energiereductie in 2011 van 7 % op het elektrische totale energieverbruik van Mosa vloertegelfabriek. In dit geval heb je het dan over een stroomverbruik van 300 huishoudens op jaarbasis.

Zulke  cijfers klinken goed en het gaat niet alleen om heel ingrijpende veranderingen. Als schoolvoorbeeld van aan te pakken machines noemen we ventilatoren op afzuigingen in de fabriek.

Vaak hebben die ventilatoren overcapaciteit of wordt de flow geregeld met een smoorklep. Dat is niet slim want er wordt eigenlijk nutteloos teveel energie verbruikt. Dergelijke zaken zijn eenvoudig aan te passen.

Kijk hierbij niet allen naar de aanschafkosten,  maar kijk vooral naar de gebruikskosten. Dan ontstaat  een heel ander beeld.

Bij aanschaf of bouw van nieuwe machines moet ook heel energiebewust nagedacht worden. Kijk hierbij niet allen naar de aanschafkosten,  maar kijk vooral naar de gebruikskosten. Dan ontstaat  een heel ander beeld. Als de ene aandrijving 700 euro kost maar energie slurpt, dan is het misschien verstandiger om een iets duurdere aandrijving van 900 euro te kopen maar die wel energiezuiniger is. Bij alle investeringen moet dus steeds ook intensief gelet worden op de balans tussen aanschafkosten en gebruikskosten (energiekosten) Het is zeker de moeite waard om dit proces in gang te zetten.

Eén voorbeeld uit 2014:

De stofafzuigfilters draaiden op vaste snelheid, onafhankelijk van de behoefte aan afzuigcapaciteit. De behoefte aan afzuigcapaciteit verandert voortdurend door bij- en afschakelen van machines.

Bij de machines zijn kleppen in de afzuigleiding geplaatst. Deze sluiten bij stoppen van de machine. In de afzuigleiding is een onderdrukmeting gemonteerd en aan de ventilatormotor is een frequentieregelaar gemonteerd. Het toerental van de frequentieregelaar wordt nu geregeld op basis van een gewenste en actuele onderdruk.

Gerealiseerd besparing bij een 45 kW ventilator is 43 %

Bij 24 uur bedrijf, 350 dagen/jaar, prijs  € 0,08 /kWh bedraagt de besparing = € 12.768,00 per jaar !!